تاریخ انتشار  :  09:00 صبح ۱۳۹۴/۱۱/۲۶
تعداد بازدید  :  1887
Print
   
معرفی کتاب در چهارمین محفل اتفاق ترانه توسط «حسین پرنیا »

«دوره ابتدایی برای سنتور»، «شیوه سنتور»، «دستور سنتور»، «چهل تمرین برای سنتور»و «چهل و یک تمرین برای سنتور » عناوین کتاب های معرفی شده در چهارمین محفل اتفاق ترانه معرفی کتاب در چهارمین محفل اتفاق ترانه توسط «حسین پرنیا» ؛

«دوره ابتدایی برای سنتور» نوشته حسین پرنیا

«شیوه سنتور» نوشته حسین پرنیا

«دستور سنتور» نوشته حسین پرنیا

«چهل تمرین برای سنتور» نوشته حسین پرنیا

«چهل و یک تمرین برای سنتور» نوشته حسین پیرنیا
نظر شما
نام
ایمیل
متن نظر
  ارسال