نخستین شب آواز ایرانی
استاد داوود فیاضی (1)
استاد داوود فیاضی (1)
آواز: استاد داوود فیاضی

تارنواز : بهاره فیاضی
9
46
8.74 MB
922
استادداوود فیاضی (2)
استادداوود فیاضی (2)
آواز: استاد داوود فیاضی

تارنواز : بهاره فیاضی
9
20
5.82 MB
796
استادرضارضایی‌پایور (1)
استادرضارضایی‌پایور (1)
آواز: استاد رضا رضایی پایورسنتور: امید داورزنیتنبک: مجید داورزنی
11
35
8.41 MB
833
استاد رضا رضایی‌پایور (2)
استاد رضا رضایی‌پایور (2)
آواز: استاد رضا رضایی پایور

سنتور: امید داورزنی

تنبک: مجید داورزنی
10
24
8.09 MB
796
اشکان کمانگری (1)
اشکان کمانگری (1)
آواز: اشکان کمانگری
سنتور: حسین حراج زاده
10
33
8.72 MB
1016
اشکان کمانگری (2)
اشکان کمانگری (2)
آواز: اشکان کمانگری
سنتور: حسین حراج زاده
10
28
5.96 MB
917
عبداله وطن دوست
عبداله وطن دوست
آواز: عبدالله وطن دوست
تار: بهنام خواجوی
14
17
8.69 MB
612
بایگانی...
دومین شب آواز ایرانی
اکبر رضوانی
اکبر رضوانی
آواز: اکبر رضوانی
نی: محسن ایروانی فر
9
24
8.82 MB
931
استاد جهاندار
استاد جهاندار
آواز: استاد علی جهاندار
6
83
6.15 MB
1309
امیر مداح
امیر مداح
آواز: امیر مداح
نی: حسن جعفرتبار
15
34
7.67 MB
1012
حسین نوریانی
حسین نوریانی
آواز: حسین نوریانی
نی: حامد خانکشی
14
20
7.63 MB
877
رسول رهو
رسول رهو
آواز: رسول رهو
نی: حمید رضا زبردست
15
20
7.04 MB
969
علی رضا حاجی طالب
علی رضا حاجی طالب
آواز: علی رضا حاجی طالب
نی: حامد خانکشی
12
17
8.49 MB
939
استاد قاسم رفعتی
استاد قاسم رفعتی
آواز: استاد قاسم رفعتی
5
32
8.7 MB
1164
بایگانی...
سومین شب آواز ایرانی
استاد شاه‌زیدی
استاد شاه‌زیدی

آواز: استاد علی اصغر شاه زیدی
تار: استاد شهرام میرجلالی
11
89
8.71 MB
1245
استاد رستمیان (1)
استاد رستمیان (1)

آواز: علی رستمیان
سنتور: محمد رضا رستمیان
کمانچه: آوا رستمیان
تنبک: شایان یزدی زاده
16
45
9.86 MB
969
استاد رستمیان (2)
استاد رستمیان (2)

آواز: علی رستمیان
سنتور: محمد رضا رستمیان
کمانچه: آوا رستمیان
تنبک: شایان یزدی زاده
16
23
9.58 MB
875
ابراهیم یوسفی نژاد
ابراهیم یوسفی نژاد

آواز: ابراهیم یوسفی نژاد
تار: ایرج گردکانی
11
11
7.62 MB
889
حامد اسلامی
حامد اسلامی

آواز: حامد اسلامی
تار: رسول مدنی
13
20
8.42 MB
1765
مسعود امیری(1)
مسعود امیری(1)

آواز: امیرمسعود امیری
تار: دیهیم خورگامی
11
18
6.3 MB
919
مسعود امیری(2)
مسعود امیری(2)

آواز: امیرمسعود امیری
تار: دیهیم خورگامی
13
10
7.67 MB
870
علی انصاری
علی انصاری

آواز: علی انصاری
تار: صائب کاکاوند
12
24
6.97 MB
949
بایگانی...
چهارمین شب آواز ایرانی
عیسی فرزان راد (1)
عیسی فرزان راد (1)

آواز: عیسی فرزان راد
سه تار: یاسین خزایی
9
22
6.58 MB
1241
عیسی فرزان راد (2)
عیسی فرزان راد (2)
آواز: عیسی فرزان راد
سه تار: یاسین خزایی
9
35
7.29 MB
1142
حسین رضا اسدی
حسین رضا اسدی

آواز: حسین رضا اسدی
سنتور: مهدی مرتضایی
15
17
9.6 MB
890
محمد میثم علی گو(1)
محمد میثم علی گو(1)

آواز: محمد میثم علی گو
سه تار: سجاد سعیدی
نی: اصغر برقعی
11
20
8.25 MB
899
محمد میثم علی گو(2)
محمد میثم علی گو(2)

آواز: محمد میثم علی گو
سه تار: سجاد سعیدی
نی: اصغر برقعی
8
30
7.76 MB
962
استاد مخدوم(1)
استاد مخدوم(1)

آواز: استاد محمود مخدوم
تار: مجید پایدار
11
44
7.69 MB
1030
استاد مخدوم(2)
استاد مخدوم(2)

آواز: استاد محمود مخدوم
تار: مجید پایدار
14
30
8.29 MB
976
استاد محمدتقی سعیدی(1)
استاد محمدتقی سعیدی(1)

آواز: استاد محمدتقی سعیدی
تار: استاد شهرام میرجلالی
12
55
6.9 MB
1035
استاد محمدتقی سعیدی(2)
استاد محمدتقی سعیدی(2)

آواز: استاد محمدتقی سعیدی
تار: استاد شهرام میرجلالی
12
39
7.01 MB
969
خسرو علیزاده
خسرو علیزاده

آواز: خسرو علیزاده
تار: حبیب فتحی
15
17
5.55 MB
893
بایگانی...
پنجمین شب آواز ایرانی
استاد بهرام باجلان
استاد بهرام باجلان


آواز: استاد بهرام باجلان

نی: محسن ایروانی فر
15
25
9.59 MB
958
حجت اشرف زاده
حجت اشرف زاده

آواز: حجت اشرف زاده
کمانچه: مجید مظاهری
14
36
9.27 MB
970
بایگانی...
ششمین شب آواز ایرانی
علی و محمد سعیدی
علی و محمد سعیدی

آوازخوانان : علی سعیدی و محمد سعیدی
تار: علی نعمت الهی
14
23
9.69 MB
909
سیاوش شکوریان
سیاوش شکوریان

آواز: سیاوش شکوریان
نی: عرفان شهرآبادی
17
39
9.97 MB
1256
استاد سیدرضا طباطبایی
استاد سیدرضا طباطبایی


آواز: استاد سیدرضا طباطبایی

نی: استاد حسن منصوری

تار: استاد سعید مزدک

23
46
9.34 MB
962
بهروز افشار
بهروز افشار

آواز: بهروز افشار
تار: ساسان بازگیر
14
15
8.83 MB
850
مهدی نظری
مهدی نظری

آواز: مهدی نظری
تار: صابر نظرگاهی
19
15
9.78 MB
861
بایگانی...
هفتمین شب آواز ایرانی
کاظم واعظی
کاظم واعظی

آواز: کاظم واعظی
نی: حسن جعفری تبار
کاظم واعظی
16
8.53 MB
1015
مصطفی حامدی
مصطفی حامدی

آواز :مصطفی حامدی
تار: امین میراحمدی
17
14
7.91 MB
881
علیرضا مهدی زاده
علیرضا مهدی زاده

آواز: علیرضا مهدی زاده
کمانچه: امین پرویز زاده
تنبک: حامد حبیب پور
17
27
7.96 MB
945
داوود حاجی حیدری
داوود حاجی حیدری

آواز: داوود حاجی حیدری
داوود حاجی حیدری
12
5.12 MB
873
داوود حاجی حیدری (1)
داوود حاجی حیدری (1)

آواز: داوود حاجی حیدری
تار: فرامرز کلانتری
11
12
9.8 MB
843
داوود حاجی حیدری(2)
داوود حاجی حیدری(2)

آواز: داوود حاجی حیدری
تار: فرامرز کلانتری
10
17
8.52 MB
853
استاد فاضل جمشیدی
استاد فاضل جمشیدی

آواز: استاد فاضل جمشیدی
سنتور: استاد حسین پرنیا
تنبک: پژمان پرنیا
15
44
7.33 MB
1003
بایگانی...
هشتمین شب آواز ایرانی
علیرضا جعفرزاده
علیرضا جعفرزاده

آواز: علیرضا جعفرزاده
تار: محمد ثابت راد
14
20
7.26 MB
914
محمد وزیری
محمد وزیری

آواز: محمد وزیری
تار: فواد سمیعی
تنبک: امیرمحمود صفرپور
15
8
8.25 MB
845
امیر رفعتی
امیر رفعتی

آواز: امیر رفعتی
سنتور: مهدی مرتضایی
13
16
8.85 MB
890
علی رفیعی
علی رفیعی

آواز: علی رفیعی
تار: فرامرز کلانتری
تنبک: داوود یاسری
15
9
9.78 MB
848
استاد حسام‌الدین سراج(1)
استاد حسام‌الدین سراج(1)

آواز: استاد حسام‌الدین سراج
تار: استاد شهرام میرجلالی
تنبک: داوود یاسری
10
23
7.45 MB
866
استاد حسام‌الدین سراج(2)
استاد حسام‌الدین سراج(2)

آواز: استاد حسام‌الدین سراج
تار: استاد شهرام میرجلالی
تنبک: داوود یاسری
10
18
9.22 MB
886
بایگانی...
نهمین شب آواز ایرانی
فریبرز مصطفوی
فریبرز مصطفوی

آواز: فریبرز مصطفوی
ویولن: احمدرضا صمدی
14
14
9.29 MB
800
رامین بحیرایی
رامین بحیرایی

آواز: رامین بحیرایی
سنتور: مسعود نجفی
تنبک: سیاوش عبدی پیربازاری
15
15
9.39 MB
855
رشید شاکری مقدم(1)
رشید شاکری مقدم(1)

آواز: رشید شاکری مقدم
سه تار: آرش قربانی
10
25
7.5 MB
846
رشید شاکری مقدم(2)
رشید شاکری مقدم(2)

آواز: رشید شاکری مقدم
سه تار: آرش قربانی
10
28
7.08 MB
841
هادی محمدی(1)
هادی محمدی(1)

آواز: هادی محمدی
تار: وحید مهرگان
نی: محمد تقوی
10
14
6.79 MB
793
هادی محمدی(2)
هادی محمدی(2)

آواز: هادی محمدی
تار: وحید مهرگان
نی: محمد تقوی
10
15
6.81 MB
804
استاد عبدالکریم پاک سیرت(1)
استاد عبدالکریم پاک سیرت(1)

آواز: استاد عبدالکریم پاک سیرت
ویولن: استاد مهران مهتدی
تار: محمد ثابت راد
تنبک: علی ظفری
12
29
8.99 MB
900
استاد عبدالکریم پاک سیرت(2)
استاد عبدالکریم پاک سیرت(2)

آواز: استاد عبدالکریم پاک سیرت
ویولن: استاد مهران مهتدی
تار: محمد ثابت راد
تنبک: علی ظفری
15
24
8.73 MB
928
بایگانی...
دهمین شب آواز ایرانی
علی مشهوری
علی مشهوری

آواز: علی مشهوری
سه تار: فرشید خویی
14
23
9.71 MB
807
محمود نوروزی
محمود نوروزی

آواز: محمود نوروزی
تار: احمد دهقان
17
25
9.45 MB
891
منصور جمعه زاده
منصور جمعه زاده

آواز: منصور جمعه زاده
تار: امیرحسین احمدخانی
16
27
9.59 MB
802
رهام خورشیدوند
رهام خورشیدوند

آواز: رهام خورشیدوند
سنتور: علیرضا سپهوند
کمانچه: همایون پشتدار
17
16
9.61 MB
788
علیرضا سپهوند
علیرضا سپهوند

آواز: علیرضا سپهوند
4
11
4.5 MB
775
وحید تاج (1)
وحید تاج (1)

آواز: وحید تاج
تار: استاد کیوان ساکت
تنبک: علی اکبر خادم
12
33
9.04 MB
927
وحید تاج (2)
وحید تاج (2)

آواز: وحید تاج
تار: استاد کیوان ساکت
تنبک: علی اکبر خادم
15
25
8.4 MB
877
بایگانی...
یازدهمین شب آواز ایرانی
حسین علیشاپور
حسین علیشاپور

آواز: حسین علشاپور
کمانچه: هادی منتظری
9
47
9.96 MB
1018
صادق میرزا میرزایی
صادق میرزا میرزایی

آواز: صادق میرزا میرزایی
قانون: مژگان حسینی
13
9
7.03 MB
653
سلیمان رضایی
سلیمان رضایی

آواز : سلیمان رضایی
تار: جلیل صادقی اشرافی
15
12
8.83 MB
688
جلال اسماعیلی
جلال اسماعیلی

آواز: جلال اسماعیلی
سه تار: سینا مشفقی
15
18
7.96 MB
858
سید حسین جعفری(1)
سید حسین جعفری(1)

آواز: سید حسین جعفری
تار: محمد ذوالنوری
تنبک: سید علی جعفری
17
16
9.39 MB
694
سید حسین جعفری(2)
سید حسین جعفری(2)

آواز: سید حسین جعفری
تار: محمد ذوالنوری
تنبک: سید علی جعفری
8
12
9.98 MB
684
بایگانی...