استاد شاه‌زیدی
استاد شاه‌زیدی

آواز: استاد علی اصغر شاه زیدی
تار: استاد شهرام میرجلالی
11
89
8.71 MB
1220
استاد رستمیان (2)
استاد رستمیان (2)

آواز: علی رستمیان
سنتور: محمد رضا رستمیان
کمانچه: آوا رستمیان
تنبک: شایان یزدی زاده
16
23
9.58 MB
850
حامد اسلامی
حامد اسلامی

آواز: حامد اسلامی
تار: رسول مدنی
13
20
8.42 MB
1732
مسعود امیری(2)
مسعود امیری(2)

آواز: امیرمسعود امیری
تار: دیهیم خورگامی
13
10
7.67 MB
847
استاد رستمیان (1)
استاد رستمیان (1)

آواز: علی رستمیان
سنتور: محمد رضا رستمیان
کمانچه: آوا رستمیان
تنبک: شایان یزدی زاده
16
45
9.86 MB
947
ابراهیم یوسفی نژاد
ابراهیم یوسفی نژاد

آواز: ابراهیم یوسفی نژاد
تار: ایرج گردکانی
11
11
7.62 MB
865
مسعود امیری(1)
مسعود امیری(1)

آواز: امیرمسعود امیری
تار: دیهیم خورگامی
11
18
6.3 MB
895
علی انصاری
علی انصاری

آواز: علی انصاری
تار: صائب کاکاوند
12
24
6.97 MB
926