علیرضا جعفرزاده
علیرضا جعفرزاده

آواز: علیرضا جعفرزاده
تار: محمد ثابت راد
14
20
7.26 MB
890
امیر رفعتی
امیر رفعتی

آواز: امیر رفعتی
سنتور: مهدی مرتضایی
13
16
8.85 MB
865
استاد حسام‌الدین سراج(1)
استاد حسام‌الدین سراج(1)

آواز: استاد حسام‌الدین سراج
تار: استاد شهرام میرجلالی
تنبک: داوود یاسری
10
23
7.45 MB
842
استاد حسام‌الدین سراج(2)
استاد حسام‌الدین سراج(2)

آواز: استاد حسام‌الدین سراج
تار: استاد شهرام میرجلالی
تنبک: داوود یاسری
10
18
9.22 MB
862
محمد وزیری
محمد وزیری

آواز: محمد وزیری
تار: فواد سمیعی
تنبک: امیرمحمود صفرپور
15
8
8.25 MB
820
علی رفیعی
علی رفیعی

آواز: علی رفیعی
تار: فرامرز کلانتری
تنبک: داوود یاسری
15
9
9.78 MB
824