حسین علیشاپور
حسین علیشاپور

آواز: حسین علشاپور
کمانچه: هادی منتظری
9
47
9.96 MB
997
سلیمان رضایی
سلیمان رضایی

آواز : سلیمان رضایی
تار: جلیل صادقی اشرافی
15
12
8.83 MB
677
سید حسین جعفری(1)
سید حسین جعفری(1)

آواز: سید حسین جعفری
تار: محمد ذوالنوری
تنبک: سید علی جعفری
17
16
9.39 MB
681
سید حسین جعفری(2)
سید حسین جعفری(2)

آواز: سید حسین جعفری
تار: محمد ذوالنوری
تنبک: سید علی جعفری
8
12
9.98 MB
673
صادق میرزا میرزایی
صادق میرزا میرزایی

آواز: صادق میرزا میرزایی
قانون: مژگان حسینی
13
9
7.03 MB
644
جلال اسماعیلی
جلال اسماعیلی

آواز: جلال اسماعیلی
سه تار: سینا مشفقی
15
18
7.96 MB
847