خلیل پوستینی
خلیل پوستینی

آواز: خلیل پوستینی
تار: اصغر فروزانفر
16
8
8.7 MB
623
صالح صفدری
صالح صفدری

آواز: صالح صفدری
تار: کاوه آهنگرانی
تنبک: ایمان مشایخی
18
7
8.97 MB
665
محمدرضا محرابی
محمدرضا محرابی

آواز: محمدرضا محرابی
تار: وحید طالبی
ویلن: ناصر اسعدی
تنبک: مهدی میرزایی
18
21
9.62 MB
673
اجرای ویژه استاد علی رستمیان(2)
اجرای ویژه استاد علی رستمیان(2)


آواز: استاد علی رستمیان

سه تار: مهرداد ترابی

تنبک: شایان یزدی زاده
11
13
8.76 MB
700
پوریا عابدینی
پوریا عابدینی

آواز: پوریا عابدینی
تار: محمدرضا عزیزی
12
28
9.76 MB
836
علیرضا مومنی
علیرضا مومنی

آواز: علیرضا مومنی
تار: محمدجواد شاهی
تنبک: مسعود داسدار
16
19
9.65 MB
885
اجرای ویژه استاد علی رستمیان(1)
اجرای ویژه استاد علی رستمیان(1)


آواز: استاد علی رستمیان

سه تار: مهرداد ترابی

تنبک: شایان یزدی زاده
12
14
8.89 MB
754