حسین انصاری
حسین انصاری

آواز: حسین انصاری
نی: عماد خانکشی پور
15
4
9.06 MB
439
علی دلفان
علی دلفان

آواز: علی دلفان
سنتور: علیرضا سپهوند
11
7
8.78 MB
480
حمیدرضا طیبی(2)
حمیدرضا طیبی(2)

آواز: حمیدرضا طیبی
نی: سعید همتیان
9
5
8.67 MB
434
اجرای ویژه استاد علی اصغر شاه زیدی
اجرای ویژه استاد علی اصغر شاه زیدی


آواز: استاد علی اصغر شاه زیدی
3
31
4.35 MB
701
ذبیح الله کردعلیوند
ذبیح الله کردعلیوند

آواز: ذبیح الله کردعلیوند
تار: ساسان بازگیر

12
10
8.82 MB
456
حمیدرضا طیبی(1)
حمیدرضا طیبی(1)

آواز: حمیدرضا طیبی
نی: سعید همتیان
12
7
8.84 MB
439