امید عظیمی
امید عظیمی

آواز: امید عظیمی
نی: محمد مشفق 
14
6
9.06 MB
406
امید آزاک
امید آزاک

آواز: امید آزاک 
تار: عمران قربانی 
تنبک: محمد آزاک 
12
13
8.83 MB
448
امیر ذاکرزاده
امیر ذاکرزاده

آواز: امیر ذاکرزاده 
تار: محمدامین اکبرپور 
تنبک: پویان گرامی 
11
6
8.77 MB
379
اجرای ویژه سبحان مهدی پور(2)
اجرای ویژه سبحان مهدی پور(2)


آواز: سبحان مهدی پور

کمانچه: استاد هادی منتظری
10
9
8.73 MB
399
صادق مرادی
صادق مرادی

آواز :صادق مرادی 
سنتور: فرزین کشاورز
13
9
8.91 MB
432
محمدرضا باباربیع
محمدرضا باباربیع

آواز: محمدرضا باباربیع
سه تار: پریسا باباربیع
12
4
8.92 MB
389
اجرای ویژه سبحان مهدی پور(1)
اجرای ویژه سبحان مهدی پور(1)


آواز: سبحان مهدی پور

کمانچه: استاد هادی منتظری 
12
20
8.88 MB
426