نوذر گودرزی
نوذر گودرزی
آواز:نوذر گودرزی

تار:حمیدفدایی
12
2
5.27 MB
309
فرهادفرامرزی
فرهادفرامرزی
آواز:فرهادفرامرزی

تار:رامین آشنا
30
8
7.03 MB
294
پرهام کاکاوند
پرهام کاکاوند
آواز و تنبک: پرهام کاکاوند

سنتور:سیاوش معصومی
25
19
8.82 MB
348
اجرای ویژه مجتبی عسگری
اجرای ویژه مجتبی عسگری

آواز:مجتبی عسگری

تار:صائب کاکاوند

25
35
9.63 MB
441
صابر جعفریان
صابر جعفریان
آواز:صابر جعفریان

سه تار : الیاس جهانگیر
25
6
6.63 MB
296