113338
  ۱۳۹۴/۱۰/۱۲
گوسان پارسی
گردآوری: جهانگیر نصری اشرفی
   

گوسان پارسی

نقل و نقالی موسیقایی نواحی ایران كه از کنگره

گوسان پارسی مربوط به اهداف مورد نظر مركز

موسیقی حوزه هنری انتخاب شده است. در این

كتاب فاخرترین نمونه‌های نقل‌های موسیقایی،

منظومه‌ا ی و تلفیقی دیگر نواحی ایران آمده است.

گردآوری: جهانگیر نصری اشرفی

انتشارات: سوره مهر

نوبت چاپ: اول

تعداد صفحه: 396

قطع: وزیری

چاپ تمام

©2020 HozehHonari. All Rights Reserved